Lijst met producten van: It Grienedykster Gea

Stichting ‘It Grienedykster Gea’ biedt jullie vlees aan van koe Tineke 6.

Tineke 6 is een Fries Roodbonte koe, een zeldzaam huisdeurras. Ze is geboren op de biologische boerderij Rispenstate in Drylts. Na een jaar is ze verhuisd naar biologische ‘Boer Brunia’ op Flansum waar ze heeft gekalfd en door Jaring is gemolken. Maar ‘ze paste beter op zichzelf dan op de boer’ zoals men dan zegt en ook had ze een beetje een lastig karakter. Daarom is Jaring al snel gestopt met haar te melken en is ze verhuisd naar stichting ‘It Grienedykster Gea’ die haar de hele zomer en herfst in natuurgebied het Potskar heeft laten weiden. Nu eind november is ze ambachtelijk geslacht door Johan.

Tineke 6 was een dubbeldoel koe met mooie bespiering en 3 jaar oud. Ze heeft een goed leven gehad en geen stress. Dat betekent dat dit heel mooi vlees oplevert met veel smaak. Dat vlees is nu te koop en de opbrengst gaat naar de stichting ‘It Grienedykster Gea’.

It Grienedykster Gea is een stichting die met vrijwilligers een bijdrage levert aan het beheer van de natuurgebieden ten Noorden van de Snitser Mar, met name het Potskar gebied. Met de verkoop van dit vlees van dieren die de stichting gebruikt voor het beheer moet weer wat van de kosten gedekt worden. Eet u dus smakkelijk voor een goed doel!!


Geen producten gevonden voordeze leverancier.